Hydrauliska undersökningar av den störda zonen (EDZ)

Startdatum 2011-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

​Vid Äspölaboratoriet (Äspö HRL) utanför Oskarshamn genomförs undersökningar för att förbättra förståelsen av de hydrauliska egenskaperna i den zon kring en tunnel som påverkas vid sprängningen (den störda zonen, eller EDZ). Det övergripande syftet med projektet är att bidra till en säkerhets- och utvärderingsanalys av ett slutförvar för använt kärnbränsle, med realistiska uppgifter om hydrauliska egenskaper i en EDZ. Inom projektet har prover och borrkärnor tagits från bergskivor som sågats ut ur tunnelns väggar. Sprickor i bergskivor har undersökts med hjälp av penetranter, digitalisering och 3D-modellering. Borrkärnorna har undersökts med avseende på sprickornas transmissivitet (i en triaxialcellpermeameter), mikrosprickor och intakta bergets porositet. Dessutom har mätningar gjorts in situ i form av hydrauliska tester direkt i tunnelväggarna. Nu utförs omfattande geofysiska och hydrogeologiska undersökningar med fokus på tunnelgolven. Diskret nätverksmodellering av tunnlars omgivning kan underlättas om egenskaperna klassificeras som inducerade, naturliga öppna, naturliga slutna respektive läkta sprickor och kombineras med representativa T-värden.

 

Projektet genomförs vid Avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Teknisk geologi.

Projektdeltagare

Projektledare
Lars O Ericsson

Projektdeltagare
Lars O Ericsson
Christian Butron

Kontaktperson
Lars O Ericsson

Chalmers styrkeområden
​Samhällsbyggnad
​SKB

Sidansvarig Publicerad: on 04 mar 2015.