Hållbarhetsgruppen

Startdatum 2010-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

​Inom styrkeområdet hållbar produktion arbetar denna gruppering med att höja alla aktiva fälts medvetenhet angående hållbarhetsaspekter inom forskningen. Samt hur de förhåller sig och hur deras forskning påverkar hållbarhetsaspekterna, miljömässigt, ekonomiskt och socialt.

Denna gruppering har coachmöten med varje aktivt fält, arrangerar hållbarhetsworkshops, samt följer upp och mäter de av grupperingen framtagna hållbarhetsmätetal inom AoA Produktion.

Projektledare: Björn Johansson

Styrkeområde
Nyckelord
​Hållbarhet, mätetal, medvetenhet, coaching
​Vinnova

Sidansvarig Publicerad: ti 27 maj 2014.