God förvaltning av landsbygdselektrifiering i östra Afrika – betydelsen av formella och informella institutioner

Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Projektets utgångspunkt är att många projekt för decentraliserad elektrifiering av afrikansk landsbygd med hjälp av förnybara energikällor misslyckas, trots att a) elektrifiering av landsbygden är en politisk prioritering, samt b) att de tekniska lösningarna är tillgängliga. Enligt aktörer inom energisektorn i östra Afrika så har decentraliserade energisystem finansiella och organisatoriska svårigheter som ofta beror på svaga formella institutioner och kontraproduktiva informella institutioner, vilka bidrar till fattigdom och social ojämlikhet och ojämställdhet.

Det här projektet identifierar och analyserar de viktigaste formella och informella institutionella hindren för en vidare spridning och användning av små- och medelstora förnybara energisystem på landsbygden i Tanzania och Mozambique. Målet är att bättre förstå förutsättningarna för förnybara energisystem att möta lokala behov av och efterfrågan på energi, ge möjligheter för hållbar försörjning och bidra till minskad fattigdom, samt ha positiva effekter på social jämlikhet och jämställdhet.

Det är ett tvärdisciplinärt forskningsprojekt som använder både kvantitativ och kvalitativ metod integrerat. Projektdeltagarna kommer från statsvetenskap, samhällsvetenskaplig samt naturvetenskaplig miljöforskning. Projektet ingår som en del i det större forskningsprogrammet STEEP-RES.​

Projektledare
Prof. Sverker C. Jagers, political scientist at Luleå University of Technology and Göteborg University​
Samtliga projektdeltagare
Prof. Sverker C. Jagers,
PhD. Frida Boräng, political scientist at Göteborg University,
PhD student Helene Ahlborg, Chalmers University of Technology.​
Kontaktperson för information
Helene Ahlborg: helene.ahlborg@chalmers.se
Externa parter i projektet
Prof. Sverker Molander, STEEP-RES research group, Chalmers University of Technology,
Prof. Bo Rothstein, Quality of Government (QoG) Institute, University of Gothenburg ​
Sida
3 300 000 SEK​

STEEP-RES forskningsprogram,

Förnybar energi för ekonomisk utveckling i Afrika söder om Sahara: möjligheter till utveckling och fattigdomsminskning genom Base of the Pyramid-konceptet

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.