Nya fluorescens-baserade indikatorer på dricksvatten desinfektion

Desinfektion genom klorering eller UV-behandling används ofta för att inaktivera smittämnen som baktererier, virus och protozoer innan behandlat dricksvatten distributeras till konsumenterna. Naturligt organiskt material utgör en utmaning för desinfektionsprocesser på grund av dess reaktioner med desinfektionsmedel och / eller skyddande interaktioner med patogener. Förändringar i klimatet ökar belastningen av smittämnen och naturligt organiskt material i råvattenförsörjningen, så dricksvattenleverantörer är i akut behov av känsliga instrument, samt snabba och kostnadseffektiva metoder för övervakning av effektiviteten av desinfektionsprocesserna. Detta projekt kommer att utveckla nya indikatorer för dricksvattenklorering och UV-desinfektion baserad på spektroskopiska metoder. De nya indikatorerna kommer att användas i pilotprojekt och fullskalig verksamhet för att bedöma exponeringsgraden av mikroorganismer för desinfektionsmedel och förutsäga bildningen av oönskade biprodukter, inklusive giftiga kemikalier, organiska föreningar som uppmuntrar bakteriell återväxt och illa luktande ämnen. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med dricksvatten leverantörer för att säkerställa att projektresultaten kommer till praktisk användning.

Startdatum 2014-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.