Fluidiseringsteknik

Fluidisering har blivit en etablerad teknik för storskalig förbränning och förgasning av fasta bränslen (speciellt biomassa). Avdelningen för Energiteknik driver sedan mer än tjugo års tid en omfattande forskningsverksamhet inom området fluidiseringsteknik med tillämpningen inom förbränning och förgasning av fasta bränslen, inklusive tekniker för avskiljning av koldioxid. Forskning inom följande processer bedrivs: pannor med fluidiserad bädd, indirekt förgasning, chemical looping combustion (kemcyklisk förbränning) samt fluidiserad förbränning med oxyfuelteknik (syreblåst förbränning) för koldioxidavskiljning.
 
Forskningsverksamheten har som mål att öka förståelsen för de förlopp som styr omblandningen samt förbrännings och förgasningsförloppen i  ovannämnda tillämpningar. Exempel på förlopp som studeras är partikelomblandning, gas-partikel kontakt, bränsleomvandling samt värmeöverföring. Verksamheten bedrivs såväl experimentellt som genom matematisk modellering.
 
Avdelningen för energiteknik har tillgång till ett flertal anläggningar för experiment, som sträcker sig från labbskala till Chalmers 12 MW CFB panna, inklusive en 4 MW indirekt förgasare. Forskningsverksamheten inom fluidiseringsteknik är kopplad till avdelningens övriga verksamhet inom områdena förgasning av biomassa, kemcyklisk förbränning samt oxyfuelförbränning.​
Projektledare
​Filip Johnsson
Kontaktperson för information
​David Pallarès
Samtliga projektdeltagare
Filip Johnsson, Bo Leckner, David Pallarès, Erik Sette, Louise Axelsson, Anton Larsson, Henrik Thunman, Martin Seemann, Fredrik Lind, Sadegh Seddighi, Jesper Aronsson, Pontus Markström, Patrick Moldenhauer, Anders Lyngfelt​
Externa parter i projektet
Metso Power, Foster Wheeler, utility companies​.
Swedish Energy Agency, EU framework projects and boiler manufacturers such as Metso Power​.
​Energi

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.