Flexibilitet under kontraktstiden

Startdatum 2007-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2010-12-31

Detta forskningsprojekt jämför IT- och bygginriktade företagstjänster i syfte att undersöka hur kravändringar i pågående kontrakt påverkas av skillnader i förutsägbarhet och observerbarhet hos de egenskaper som återfinns i kraven. Förutsägbarheten handlar då om möjligheterna att göra prognoser för vilka egenskaper som ett nytt IT-system kommer att ha vid full drift, på samma sätt som det alltid finns en viss osäkerhet om vilka goda eller dåliga egenskaper en byggnad kommer att få när den väl är uppförd och används av boende eller andra.

 
Teoretiskt är utgångspunkten att kontraktsparterna inte bara förutsätts ta hänsyn till produktionskostnader utan också agerar för att minska sina kostnader för att skriva kravspecifikationer, för att följa upp att de ställda kraven uppfylls och för att förhandla om kravändringar under kontraktstiden. I forskningsprojektet utvecklas olika sätt att klassificera metoder för att formulera och hantera krav, liksom en systematik för att registrera kravändringar och deras orsaker.
 
 
Kontrakten avser antingen projekttjänster, och här är det fråga om mjukvaruprojekt och byggentreprenader, eller mer kontinuerligt levererade tjänster, det vill säga IT-drifttjänster och fastighetsförvaltningstjänster. Kontrakten med specifikationer och ändringarna under kontraktstiden analyseras. Det ingår intervjuer, liksom statistisk analys av insamlade data.
 

Sidansvarig Publicerad: on 29 jan 2014.