Falstruct - Fatigue and ageing of lightweight structures

Syftet med forskningen är att bedöma lämpligheten av att använda kompositer (fiberarmerad plast) för konstruktion av större strukturella delar av handelsfartyg. Nya metoder och modeller kommer att utvecklas för att simulera och utvärdera beteendet hos kompositmaterial. Resultaten kommer att användas, delvis, för att avgöra om de nuvarande bestämmelserna om konstruktion med kompositmaterialen bör uppdateras.

Läs mer om projektet på vår engelska webbplats

Samarbetspartners
DET NORSKE VERITAS (Hövik, Norge), KOCKUMS/THYSSEN-KRUPP MARINE (Karlskrona), SP (Borås) och samarbetspartners i EU-projektet BESST
CHALMERS, KOCKUMS/THYSSEN-KRUPP MARINE, LIGHTHOUSESP och EU-projektet BESST

Sidansvarig Publicerad: fr 22 apr 2016.