eFläktar, grundförutsättning för eMobilitet I

Syftet med projektet är att med hjälp av simulering och prov studera inverkan av generiska störningar på prestanda hos elektriska fläktar för el- och hybridfordon. Simuleringsmetoder ska utvecklas/förbättras. Riktlinjer för robust aerodynamisk fläktarbete och för multifläkt koncept ska tas fram.
Elektriska fläktar spelar en viktig roll i att leverera nödvändig kylning för ett antal kritiska funktioner såsom batterikylning, hybrid drivlinekylning samt kylning vid snabbladdning. Forskning kommer att ske i nära samarbete med internationell flygindustri och svensk fordonsindustri.

Projektets huvudsakliga mål är att ta fram utvecklade och förbättrade simuleringsmetoder och kompetensutveckling inom området elektriska fläktar och systemkoncept för elektromobilitetsapplikationer. Viktiga designfunktioner för
sådana fläktar och fläktsystem kommer att studeras och nyckelparametrar identifieras och deras inverkan på prestanda, effektivitet och brus kommer att kartläggas. För kvantifiering av buller- och energieffektivitetsförbättringen kommer ett antal baslinjefläktar att fungera som referens. För att verifiera
måluppfyllnaden kommer ett antal 3D-tryckta prototyper att både testas och simuleras.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-03-01
Slutdatum 2024-03-30

Sidansvarig Publicerad: fr 02 jul 2021.