dMFA - Analysverktyg som stöd för faktor 10 på urban distriktsnivå

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Climate-KIC (Offentlig, United Kingdom)
  • Mistra Urban Futures (Centrumbildning, Sweden)
  • Göteborgs Stad (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2015-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.