Biobränslens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv

Startdatum 2008-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 0001-01-01
Biobränslen ses som en av flera tekniker som kan bidra till ett mer hållbart samhälle som i mindre grad förlitar sig på fossila bränslen. Under 2000-talet har det dock blivit tydligt att även biobränslen också påverkar miljön. Inom detta projekt vill vi undersöka denna miljöpåverkan, och studerar bland annat biobränslens utsläpp av växthusgaser, vattenanvändning och energianvändning.
Projektledare / Kontaktperson för information
Rickard Arvidsson, rickard.arvidsson@chalmers.se
Nyckelord
Biobränslen, bioenergy, energianvändning, livscykelanalys, miljöbedömning​
​Chalmers

Sidansvarig Publicerad: ti 14 okt 2014.