Avfall till design

Projektet är kopplat till Mistras "Closing the Loop" initiativ och samlar experter från Stena Recycling, Semcon och Chalmers. Projektet stödjer kandidat och masterstudenter som gör ex-jobb kring produktutveckling där man tar till vara på industrispill som idag saknar värde.

Stena Recycling tillhandahåller olika typer av spillmaterial som idag är avsett för förbränning eller deponering.

Att kunna hitta nya utvecklingsområden av materialet som finns i avfall idag, skapas nya intressanta möjligheter för design och affärsområden. Samtidigt som det är ett bra exempel på resursåtervinning.

Projektledare: Ulrike Rahe och Isabel Ordoñez

Samarbetande organisationer

  • Stena Recycling AB (Privat, Sweden)
  • Semcon (Privat, Sweden)
Startdatum 2012-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-09-30
Projektet är kopplat till Mistras "Closing the Loop" initiativ och samlar experter från Stena Recycling, Semcon och Chalmers. Projektet stödjer kandidat och masterstudenter som gör ex-jobb kring produktutveckling där man tar till vara på industrispill som idag saknar värde.

Stena Recycling tillhandahåller olika typer av spillmaterial som idag är avsett för förbränning eller deponering.

Att kunna hitta nya utvecklingsområden av materialet som finns i avfall idag, skapas nya intressanta möjligheter för design och affärsområden. Samtidigt som det är ett bra exempel på resursåtervinning.

Projektledare: Ulrike Rahe & Isabel Ordoñez
Kontaktinformation

Ulrike Rahe, ulrike.rahe@chalmers.se

Isabel Ordoñez , isabel.ordonez@chalmers.se

Partners

Externa partners: Semcon & Stena Recycling

Chalmers Area of Advance: Materials Science


Avhandlingar
Avhandlingar gjort inom ramen för projektet hittills är följande:

1.    Balkhammar, K., & Parsland, M. (2013). Konceptframtagning av produkt gjord av produktionsspill.
Chalmers University of Technology.

2.    Brorson, E., & Rutgersson, S. (2013). Gångbar PVC: Att se avfall som en resurs.
Chalmers University of Technology.

3.    Kääpä, J., & Li, L. (2013). Sound Waste: From Industrial Waste to Sound Absorption.
Chalmers University of Technology.

4.    Niskanen, K., & Wallsten, S. (2013). Turning Waste into Product Design: Rethinking Polyurethane Foam Waste as a Resource.
Chalmers University of Technology.

5.    Friman, Klara. 2014. Designing a Sustainable Product from Electronic Plastic Waste.
Linköping University.

6.    Yu, Z. (2014) Influence of Repeated Recycling and Aging Effects on Mechanical Performance of WEEEBR. Göteborg: Chalmers University of Technology

7.    Posay, Ajjar, and Angelica Elioneri. 2014. Från Avfall till Produktdesign - Hur Återvunnet Material Får Värde På Nytt. Chalmers University of Technology.
Keywords
Design för återanvändning, Återvinning
External members from Chalmers: David Gillblom (Semcon) & Taina Flink (Stena Recycling)

Finansieras av

  • Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) (Offentlig, Sweden)
Extern webbplats: http://www.wastetodesign.se/

Relaterade projekt: Waste to resources

Publicerad: on 16 sep 2015. Ändrad: to 31 maj 2018