Effektiv ÅTERtillverkning genom användning av leanprinciper och PROUKTlivscykeldata (ÅTER PRODUKT)

ÅTER PRODUKT syftar till att utveckla stödmetoder för införande av lean-principer samt effektiv användning av produktlivscykeldata som ökar svenska återtillverkares konkurrenskraft. Återtillverkning är en komplicerad process p.g.a. osäkerheter om inkommande produkters skick. Användandet av lean-principer och information från produktens livscykel minskar dessa osäkerheter.

Projektets mål är att utveckla stödmetoder för hur man inför lean-principer och använder livscykelinformation för att uppnå effektivare och miljömässigt bättre återtillverkningsprocesser.

Förväntade effekter och resultat
Förbättrade återtillverkningsprocesser genom kortare ledtider, lägre kostnader, bättre ekologisk prestanda och högre produktkvalitet

Metoder för informationsutbyte i produktlivscykeln:

  • feed forward från produktutveckling, användning och underhåll till återtillverkning,
  • feedback från återtillverkning till produktutveckling för förbättrad produktkvalitet och för att få produkterna konstruerade för återtillverkning
  • förbättrad användarinvolvering och affärsmodell som möjliggör effektiv användning av produktlivscykelinformation (t.ex. PSS).

 

Samarbetande organisationer

  • UBD Cleantech (Privat, Sweden)
  • Toyota Material Handling Sweden (Privat, Sweden)
  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
  • Inrego (Privat, Sweden)
  • Tetra Pak (Privat, Sweden)
  • Qlean (Privat, Sweden)
  • LTB Jobb (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-09-02
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-10-03

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.