AIMMIT - Integrering av multimodal interaktionsteknologi i fordon

AIMMIT är ett forskningsprojekt inom området Människa-Maskin-Interaktion eller HMI. Det kommer att utforska nya koncept för interaktion mellan förare och med fordonets system för underhållning, kommunikation och information baserat på multimodala och avancerade visuella teknologier.

Målet är att tillämpa principerna och teknologierna från detta projekt på en ny generation av fordons-HMI som medger att föraren kan utföra komplexa uppgifter på ett trafiksäkert sätt. Ökad kundtillfredsställelse är också en viktig aspekt.

Projektledare: Claes Edgren, Volvo Cars Cooperation

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • IT-forskningsinstitutet Viktoria (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Semcon (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-03-31

Sidansvarig Publicerad: fr 16 nov 2018.