Xylosfermentering och cellpropagering för effektiv produktion av cellulosabaserad etanol

Projektet syftar till teknik- och stamutveckling för snabbare xylosjäsning och förbättrad tolerans mot inhibitorer. Även utveckling av skalbar propageringsteknik ingår. Projektet bidrar med teknik för hållbar och kommersiellt gångbar cellulosaetanol och kommer ge en ökad förståelse av vilka faktorer som bestämmer cellers livsduglighet i industriella jäsningsprocesser.

Samarbetande organisationer

  • Taurus energy (Privat, Sweden)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.