WoodXZip, träbyggnadskonstruktion inför prefabricering

Målet är att ha utvecklat trä-konstruktionen till en fungerande helhet inför nästa projekt, d.v.s. utifrån resultatet utveckla processen för industriellt byggande. Projektet innebär att genom s.k WUFI-simuleringar av flera produktvarianter, särskilt testa olika skivor som kan absorbera fuktighet, identifiera en bra produktlösning, testa ett fysiskt väggelement på HSB-LivingLab på Chalmers Campus Johanneberg. Simuleringar, mätningar och test kommer bli sammanställt i en skriftlig slutrapport inför ett fortsättningsprojekt. Fortsättningsprojektet innebär att besvara föreliggande slutrapport, genom att fokusera på teknisk utveckling av de ingående komponenterna i systemet efter den utvärdering av WoodXZip.


Projektet är ett fortsättningsprojekt inför prefabricering av ett kostnadseffektivt, klimatneutralt och hållbart modul-byggsystem, kallat WoodXZip. Byggsystemets styrkor och svagheter och vissa tekniska detaljer har utretts. I fortsättningsprojektet kommer Chalmers tillsammans med alla projektpartner att utveckla träkonstruktionen till en fungerande helhet inför nästa projekt, d.v.s. utifrån resultatet utveckla processen för industriellt byggande.

Samarbetande organisationer

  • Zenergy AB (Privat, Sweden)
  • Fenix Scientific AB (Privat, Sweden)
  • Vänerparken Investment AB (Privat, Sweden)
  • Monsén Arkitekter (Privat, Sweden)
  • BIMobject AB (Privat, Sweden)
  • Labs2020 AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-06-08

Sidansvarig Publicerad: lö 28 sep 2019.