Styrning av vågkraftverk utifrån vågmätningar, för optimal energiupptagning (WAVEMEASURE)

Genom att placera tre vågmätningsbojar (Wave-rider bojar) i en trekant på lämpligt avstånd från varandra med en vågkraftboj i mitten ska vågfältet mellan Waveriderbojarna och fältets utbredning definieras. Denna information och information om de radierande vågor som vågkraftbojen själv avger kommer att ligga till grund för att med statistiska metoder ta fram styralgoritmer för parametrar i vågkraftbojens styrsystem som definierar när kraftverket kopplas i och ur, vilket tryck som vid varje tidpunkt skall väljas I hydraulsystemet med avseende på inkommande vågor och när systemet skall stormsäkras p.g.a. risk för överbelastning.

Samarbetande organisationer

  • Delacroy IT-konsult AB (Privat, Sweden)
  • Stefan Söderberg Energi och Förvaltning AB (Privat, Sweden)
  • Siemens (Privat, Sweden)
  • BlueOrbis AB (Privat, Sweden)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
  • Waves4Power AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2020-09-01
Slutdatum 2024-03-31

Sidansvarig Publicerad: sö 09 okt 2022.