WATERTREE – Prediktering av haveri av dynamiska kablar på grund av nedbrytning av isoleringsmaterialet

Sektorn för havsbaserad energi går mot installation av flytande vindkraftverk och parker med tidvatten- och vågkraftverk. En kommande utmaning för dessa installationer är kabeln som hänger från basen på anläggningarna eller går genom vattnet till havsbotten. Detta arrangemang utsätter kabeln för dynamiken i den marina miljön den är installerad i, vilket skapar oro för fel i dessa dynamiska kablar. Ett speciellt kabelfel och brott för undervattenskablar är nedbrytningen av isoleringsskikten genom en defekt kallad ”vattenträd”. Det här projektet utvecklar simuleringsmodeller som möjliggör propageringsanalys av vattenträd i dynamiska undervattenskablar på grund av mekaniska och elektriska belastningar. En metod presenteras som kan modellera propageringen av ett vattenträd för att förutsäga den tid det tar för det att propagera till en längd som orsakar fel i kabeln. Förmågan att förutsäga när en dynamisk kabel riskerar att brista i sin funktion möjliggör bättre planering av underhåll.

Samarbetande organisationer

  • NKT Cables AB (Privat, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2020-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-03-31

Sidansvarig Publicerad: to 03 dec 2020.