WASP - Vindassisterad propulsion på fartyg

Global och NSR-frakt bidrar till 3% av antropogena utsläpp och ökar. Höga vindpotentialer i Nordsjön och innovativ automatiserad WPT; sugvingar, flettnerotorer, styva, mjuka vingar kan skörda vindkraft för framdrivning och bidra till avkolning av transport.

Stigande oljepris, direktiv om utsläppsminskning, ETS, IMO GHG-strategi innebär att WPT blir alltmer kommersiellt hållbart. WPT kan installeras på befintliga såväl som nybyggda fartyg. WPT är framtidssäker och erbjuder snabba lösningar för att spara bränslekostnader och utsläpp på mellan 10% till 30%. De lovande WPT är i drift nu, liksom på Ro-Ro Estraden, LR2 Tanker Pelican och Fehn Pollux, de inspirerar marknaden för att testa nya WPT. Kompetensen om WPT i drift är dålig, fragmenterad över olika aktörer i NSR.

För WPT-marknadsimplementering krävs tredjepartsvalidering av prestanda (kapital / operationell kostnad) och beprövade koncept. WASP kommer att skapa och ansluta nya och befintliga WPT NSR-verklighetsförsök, skapa trovärdig (tredjeparts) validerad data och förbättra WPT-koncept som möjliggör marknadsgenomträngning av WPT-lösningar och bidrar till en grönare sjötransport. Transnationellt samarbete kommer att skapa en kritisk massa som krävs för marknadsimplementering.

Fem verklighetsförsök kommer att realiseras på fartyg i drift, universitet och marinarkitekter kommer att förbättra WPT, validera prestandadata och utveckla livskraftiga affärsmodeller.

Samarbetande organisationer

 • Wijnne Barends (Privat, Netherlands)
 • Color Line Marine AS (Privat, Norway)
 • European Federation for Transport and Environment (Non profit, Belgium)
 • KU Leuven (Akademisk, Belgium)
 • Boeckmans Ship Management (Privat, Belgium)
 • van Dam Shipping (Privat, Netherlands)
 • International Windship Association (Privat, United Kingdom)
 • NL Maritime Technology Forum (Privat, Netherlands)
 • Nord universitet (Akademisk, Norway)
 • Kühne Logistics University (Akademisk, Germany)
 • HHX.blue (Privat, Germany)
 • Scandlines Gedser-Rostock (Privat, Denmark)
 • Danish Ecocouncil (Privat, Denmark)
 • SSPA Sweden AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-08-15
Slutdatum 2023-01-15

Sidansvarig Publicerad: to 28 jan 2021.