Visuell Produktion - utveckling och drift av komplexa tillverkningssystem

Projektet syftar till att öka effektiviteten i produktionsutveckling för komplexa tillverkningssystem. Projektets demonstrator är ett kvalificerat beslutsstöd som kan visa och kombinera olika perspektiv på produktionssystem för att stödja samarbete mellan olika produktions-utvecklingsexperter. För experterna (t ex en projektgrupp) skall det vara som att ställa sig i framtidens fabrik och gemensamt fatta rätt beslut.

Basen är en realistisk visualisering av produktionssystem som bygger på en scannad bild av systemet. Överlagrat på denna bas visualiseras sedan dynamiska flöden, prestanda och information från andra expertverktyg för att skapa en gemensam situationsuppfattning hos experterna och därmed möjliggöra snabba, gemensamma beslut.

Denna teknik ger därigenom en bättre social hållbarhetsaspekt där aktörer kan samlas och diskutera och värdera framtida förändringar i en realistisk miljö. Tekniken medför även förtjänster för ekonomi och miljö då besluten kommer grundas på mer faktabaserat material som tillhandahålls snabbare.

Samarbetande organisationer

  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
Startdatum 2011-02-11
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-06-30


Projektledare: Johan Vallhagen GKN, Björn Johansson för Chalmers del.

Styrkeområde
Nyckelord
​Visualisering, Produktion, punktmoln, metod, simulering, virtuell verklighet, hållbarhet

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.