Visualisering och IT i produkt och produktionsutveckling (VIS-IT)

Projekt Vis-IT forskar inom området IT och Lean. Syftet är att ta fram mjukvara som uppfyller användarens basala krav samtidigt som den är enkel att använda. Vi kommer att undersöka varför dagens affärssystem är så komplexa och svåra att använda. Forskningsresultaten kommer att presenteras i både publikationer och i prototypprogramvara kallade demonstratorer.

Projektet syftar till att utveckla och utvärdera metodik och stöd för att integrera de visuella, och vanligen analoga, metoderna som används inom Lean paradigmet (t.ex. visuell planering, PULS, checklistor och A3-metodik) med de virtuella metoderna som används inom CAx och PLM. Målet är att kunna stötta globala team att kunna använda Lean metodik samt att öka spårbarheten mellan planeringen, exekveringen och leveransen av ingenjörsarbete. Den huvudsakliga förväntade effekten är att öka spårbarheten och transparensen mellan grupper som behöver samarbeta globalt på ett effektivt sätt och synkronisera sina planer, aktiviteter och leveranser. Projektets förväntade resultat är mjukvarudemonstratorer implementerade i skarpa miljöer som möjliggör och tydligt demonstrerar de nämnda effekterna.

Samarbetande organisationer

  • Repos Mjukvara AB (Privat, Sweden)
  • Toyota Material Handling Sweden (Privat, Sweden)
  • DENTSPLY Implants (Privat, Sweden)
  • Autoliv AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2012-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-08-31
Projektledare Amer Catic

Kontakt
​Dag Bergsjö, dagb@chalmers.se, +46 (0)31 772 1378
Styrkeområde
Samarbeten/Relaterade projekt

​​Produktuveckling, PPU

SO Produktion

Systems Engineering

Product Lifecycle Management (PLM)

Lean productutveckling LPD

Vinnex - Platform Development

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.