Virtuell utvärdering av fordonssäkerhet: Open-Source människomodeller för jämställd trafiksäkerhet (ViVA I)

Syftet med ViVA-projektet är att bidra till bättre jämställdhet i samhället och ökad trafiksäkerhet. Resultaten syftar till att stimulera produktionen av innovativ sätesdesign med förbättrade skydd mot whiplashskador. ViVA-projektets mål är att: Skapa en öppen plattform för en virtuell människomodell av en prototyp av en genomsnittlig kvinna. Föreslå ett protokoll för en virtuell testmetod gällande olika sittställningar och kön. Demonstrera effekten av den virtuella provningsmetoden och den virtuella människomodellen av en kvinna i upphinnandekrockprov. Prototypen för en ´open source´ digital människomodell i krocktester sätter Sverige i framkant inom virtuell provning och modellutveckling. Genom tillgång till en modell av en genomsnittlig kvinna förstärks positionen inom krocktestningsområdet ytterligare. Nuvarande kunskap gällande skadeprevention och konsumenttestning kommer att främjas genom introduktionen av protokollet för virtuell testning som utvecklas inom ViVA-projektet. Protokollet kommer också förbättra kvaliteten i processen att identifiera de bästa fordonssäkerhetssystemen. En öppen plattform för en virtuell människomodell av en prototyp av en genomsnittlig kvinna kommer att lanseras. Dessutom utvecklas teknik som krävs för ett protokoll för virtuell provning av olika sittställningar och kön. Virtuell provning kommer att tillämpas på en pilotmodell i ett konsumenttest för att säkerställa att påverkan på fordonssäkerhet erhålls. Projektet kommer under hela projekttiden att gynnas av extern rådgivning från en grupp bestående av företrädare för industri och provningsorgan, samt andra experter.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Folksams forskningsstiftelse (Non profit, Sweden)
Startdatum 2013-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

​Huvudsyftet med ViVA är att främja fordonssäkerheten genom att ta första steget mot en opensource modell av en digital människokropp för krockprovning. Idag finns inget sätt att öppet dela erfarenheter och idéer när det gäller virtuella digitala människomodeller vilket bromsar utvecklingen. Ett demonstrationsexempel till en virtuell provningsprocedur implementeras. Detta exempel rör kvinnors nackskadeskydd vid påkörning bakifrån. Idag har kvinnor dubbel skaderisk i detta fall och troligen beror detta till stor del på att krockdockan representerar en genomsnittlig man. Problemet väntas öka i framtiden när mindre lättare och mer bränslesnåla bilar införs och aktiva säkerhetssystem förväntas inte kunna eliminera dessa skador som uppstår redan vid lätta kollisioner. Med en digital kvinnomodell ska vi visa på potentialen att virtuellt komplettera det traditionella krockprovet med simulering som kan täcka in båda könen samt utvärdera skyddet i den mängd av olika sittställningar som förekommer vid verklig körning men som inte ingår i dagens krocktester.

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)
​VTI, Folksam, Volvo Cars

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.