Virtuell produktions planering - med hjälp av BIM och visualisering. Förstudie.

Sammanfattning: Virtuell produktions planering (VPP) innebär att de olika aktörerna i ett projekt gemensamt planerar produktionen virtuellt, innan den tillämpas i praktiken. Denna förstudie representerar en del i ett övergripande mål att utveckla och implementera en ny arbetsmetod för att planera byggproduktion genom att utnyttja 3D-visualisering och BIM. Den föreslagna planeringsmetoden, Virtuell Produktions Planering, bygger på att de olika aktörerna i ett projekt gemensamt virtuellt bygger och planerar produktionen av byggnaden/byggobjektet innan planen tillämpas i verkligheten. Detta för att åstadkomma en bättre planering och i slutändan ett mer effektivt byggande. Syftet med förstudien var att synliggöra möjligheter och svårigheter med att implementera Virtuell Produktions Planering i praktiken. Målet är att denna förstudie skall kunna ligga till grund för ett mer omfattande FoU-projekt där fokus kommer att ligga på faktisk implementering av den föreslagna metoden.

Samarbetande organisationer

  • Peab Sverige, Göteborg (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.