Virtuell beredning och idrifttagning av produktionssystem inklusive PLC-logik

Förväntat resultat av projektet är: Metod för specifikation, modellering och beräkning för effektiv återstart. Metoder för automatisk generering av PLC-program. Metoder för formell verifiering av logik . Metoder för cykeltids- och energioptimering. Metoder för virtuell beredning av PLC-logik inklusive visualisering. Rutiner för virtuell idrifttagning. Licentiatavhandling inom PLC-beredning och visualisering i tidiga faser. Doktorsavhandling inom cykeltids- och energioptimering och effektiv återstart och operatörsstöd.

Samarbetande organisationer

  • Scania CV AB (Privat, Sweden)
  • ABB Sverige (Privat, Sweden)
  • KUKA Nordic (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Siemens (Privat, Germany)
  • National Electric Vehicle Sweden (Privat, Sweden)
  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
  • Schneider Electric Industries (Privat, France)
  • Dassault Systemes (Privat, France)
Startdatum 2014-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-06-30

Sidansvarig Publicerad: lö 30 nov 2019.