Virtuell Produktions Modell i skala 1:1 på byggarbetsplatsen

Detta FoU-projeket undersöker möjligheten med att utveckla en BIM-viewern, BIMXplorer,  för att tillgängliggöra BIM modellen och dess information för yrkesarbetare och arbetsledning ute på byggarbetsplatsen genom att visualisera modellen och informationen i skala 1:1 på ett användarvänligt sätt. FoU-projeketets intervju- och observationsstudie visar att VR-systemet bidrar till:

- Bättre förståelse och rumsuppfattning
- Stödjer bättre beslutfattning och problemlösning i projekteringen
- Verktyg för att stödja arbetsberedning och plannering

I sin förlängning ger dettta bättre informationsspridning, underlättad kommunikation, bättre förståelse och mindre missförstånd och feltolkningar av ritningar etc. Det nämnda punkterna bidrar i slutändan till ökad produktivitet och effektivitet i byggproduktionen.

Startdatum 2015-03-18
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-02-15

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.