Virtuell Motor Kalibrering (VirCal)

Syfte och mål
Projektets mål är att utöka andelen virtuella aktiviteter vid kalibrering- och optimering av förbränningsmotorer i utvecklingsprojekt. Att implementera virtuell motorkalibrering i samt bättre uppfyllnad av mål och egenskaper så som bränsleekonomi och emissionsuppfyllnad. Pilotprojektet är ett industriprojekt for Volvo Penta som syftar till att nå de senaste emissionskraven. Projektet skall utveckla och leverera ett flexibelt HiL-system, kallat Virtual Test Cell (VIRTEC).

Förväntade effekter och resultat
VIRTEC-systemet baseras på state-of-the-art-teknologi och möjliggör effektiva lösningar för komplexa drivline-optimeringar. Förväntade resultat:

  • Design och utveckling av den virtuella testcellen (VIRTEC)
  • Utveckling av kompatibla modeller för VIRTEC
  • Skapa en arbetsprocess för kombinerade fysiska-virtuella motorkalibreringsprojekt baserat på pilotprojektet.
  • Ett VIRTEC-system åt Chalmers för att användas i framtida forskningsprojekt.
  • Att flytta minst 20% av kalibreringsaktiviteterna från fysiskt motorrum till det virtuella systemet

Planerat upplägg och genomförande
Projektet har fyra arbetspaket:

  • Integrering: Design och utveckling av systemet, skapande av nödvändiga delar (modeller och initial Validerings och verifieringsmatrix)
  • Industrialisering: systemet kan användas i andra applikationer än i pilotprojektet för att täcka en rad områden inom motoroptimering
  • Automation: systemet automatiseras for kalibrering och utgör en del av det integrerade (fysiskt/virtuellt) utvecklingsarbetet.
  • Förlängning: Spridning av systemet till andra motorutvecklingsprojekt (forskning, utveckling, certifiering, efter-marknad)

Samarbetande organisationer

  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-02-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-04-30

Sidansvarig Publicerad: sö 06 feb 2022.