Virtual commissioning of manufacturing stations

Startdatum 2009-02-19
Slutdatum Projektet är avslutat: 0001-01-01
Målet med detta projekt är att skapa en energieffektiv, tids- och kostnadseffektiv framställningsprocedur för produktionssystem som används för tillverkning av komplexa komponenter inom fordonsindustrin. Projektet ska också bidra till att utveckla energieffektiva och flexibla produktionssystem och minska mängden kasserade delar. Forskningen bedrivs i samarbete med fordonstillverkare och leverantörer, något som är avgörande för att huvudmålet ska nås på ett effektivt sätt.
 
Genom att skapa mer flexibla tillverkningsstationer blir det möjligt att hantera ett allt större urval av fordon med miljökrav för koldioxidutsläpp. Syftet är också att öka säkerheten för människor och maskiner genom att utföra virtuella simuleringar och verifieringar av alla komponenter, såsom robotar, konvejrar, vändskivor och fixturer, vid samma station.
 
Huvudidén är att information endast ska skapas en gång.  Projektet strävar efter att integrera aktiviteter och verktyg vid tillverkning, för att på så sätt öka effektiviteten. Huvudmålet är att utöka den tidiga processdesignen och den mekaniska simulationen med styrningslogik, för att garantera ett korrekt beteende. Med nuvarande teknik är det dock svårt att inkludera sensorer och PLC-logik, även om det är tekniskt möjligt med mjukvara som till exempel Process & Line Simulate och Delmia Automation.
Resultaten av projektet kommer att integreras i befintlig verksamhet hos de inblandade företagen, och även i en fysisk demonstratör som kommer att byggas på Chalmers.
FFI

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.