Virtual Robust Design and Simulation

Startdatum 2010-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31
Det övergripande målet är att skapa ett ramverk för virtuell robust konstruktion som stödjer ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Projektet kommer att omfatta principer och arbetssätt såväl som detaljerade tekniska tillämpningar.


Forskningsfrågorna är:

  • Hur påverkar fogningsprocesser ekologisk och ekonomisk hållbarhet?
  • Hur påverkar fogningssekvens ekologisk och ekonomisk hållbarhet?
  • Hur principer och arbetssätt inom robustkonstruktionsmetodik utvecklas så att de stödjer hållbar industriell produktutveckling?
  • Hur påverkar materialval den ekologiska och ekonomiska hållbarheten?

Projektledare
Rickard Söderberg (övergripande), Ida Gremyr (på Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
Samtliga projektmedlemmar
Johan Carlsson, Rickard Söderberg, Ida Gremyr, Hendry Raharjo, Vanajah Siva
Nyckelord
Robust konstruktionsmetodik, hållbar produktutveckling, Sustainable Production Initiative
Strategic Research Funding
 Sustainable Production Initiative

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.