Vindkraft i skog - påverkan av skogsgläntor

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Meventus AB (Privat, Sweden)
  • Stena Rederi AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-09-30

Sidansvarig Publicerad: on 28 nov 2018.