Vidareutveckling av fast fas-NMR för strukturkaraktärisering av tekniska cellulosamateria

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2015-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.