Verktyg för bedömning av korroderade broars tillstånd och livslängd

Korrosion i armeringsjärnen är den vanligaste typen av skada på broar i armerad betong. Många befintliga broar uppvisar betydande rostskador, och klimatförändringarnas effekter förväntas förvärra nedbrytningen.

Huvudfokus för projektet är att utveckla en tillförlitlig modell för bedömning av korroderade broars bärförmåga och livslängd, och att göra modellen tillgänglig för ingenjörer genom integrering i ett robust utvärderingsverktyg.

En tidigare utvecklad modell kommer utvidgas, verifieras och förbättras genom att inkludera osäkerheter. Modellen kommer därefter implementeras i en användarvänlig programvara och funktionen demonstreras i en fallstudie.

Resultaten från projektet kommer bidra till betydande ekonomiska och miljömässiga besparingar för samhället då vi med förbättrad kunskap kan reparera och ersätta befintliga konstruktioner endast när det är nödvändigt.

Projektet genomförs vid avdelningen för konstruktionsteknik, forskargruppen betongbyggnad.

Beräkningsmodellen (MATLAB-skript) och manual finns under projektets webbplats.

Samarbetande organisationer

  • Lunds tekniska högskola (Akademisk, Sweden)
  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Skanska (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-03-30

Sidansvarig Publicerad: to 13 jun 2019.