Blommenbergsviadukten
​Foto från Blommenbergsviadukten; Sprickor och avskalning till följd av korrosionsskador i skarvad armering väckte frågor kring brons bärförmåga. Genom att använda en tidigare utvecklad modell, Lundgren et al (2012), kunde tillräcklig kapacitet påvisas. I detta projekt vidareutvecklas och verifieras modellen.
Foto: Jesper Antonsson, Projektengagemang

Verktyg för bedömning av korroderade broars tillstånd och livslängd

Startdatum 2015-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-03-30

​Korrosion i armeringsjärnen är den vanligaste typen av skada på broar i armerad betong. Många befintliga broar uppvisar betydande rostskador, och klimatförändringarnas effekter förväntas förvärra nedbrytningen.

Huvudfokus för projektet är att utveckla en tillförlitlig modell för bedömning av korroderade broars bärförmåga och livslängd, och att göra modellen tillgänglig för ingenjörer genom integrering i ett robust utvärderingsverktyg.

En tidigare utvecklad modell kommer utvidgas, verifieras och förbättras genom att inkludera osäkerheter. Modellen kommer därefter implementeras i en användarvänlig programvara och funktionen demonstreras i en fallstudie.

Resultaten från projektet kommer bidra till betydande ekonomiska och miljömässiga besparingar för samhället då vi med förbättrad kunskap kan reparera och ersätta befintliga konstruktioner endast när det är nödvändigt.

Projektet genomförs vid avdelningen för konstruktionsteknik, forskargruppen betongbyggnad.

Nyckelord: Betongbro, armeringskorrosion, probabilistisk analys, säkerhetsutvärdering, livslängdsbedömning, förankring


ARC-modellen jämte manual och exempelfiler kan laddas ner här.


Projektdeltagare

​Projektledare
Kamyab Zandi (Chalmers/CBI)

Deltagare
Mattias Blomfors (Chalmers/CBI)
Kamyab Zandi (Chalmers/CBI)
Karin Lundgren (Chalmers)
Oskar Larsson (LTH)
Daniel Honfi (SP)
Per Kettil (Skanska)

Kontaktperson
Mattias Blomfors

Externa parter i projektet
​CBI Betonginstitutet
Skanska
SP 
Lunds tekniska högskola 
Chalmers styrkeområden
​Samhällsbyggnad

​Trafikverket 2782 kSEK
CBI A-konsortiet 687 kSEK
SBUF 472 kSEK

In-kindbidrag:
Participating partners, in total 696 kSEK

Sidansvarig Publicerad: fr 29 jun 2018.