Vehicular Communication for Safety-critical Applications

Kommunikation mellan fordon kan ge säkerhetskritisk information till förare. Nuvarande teknik är antingen baserad på WiFi eller sker via en basstation (t ex LTE) och kommer således inte att vara lämplig i tidskritiska och säkerhetskritiska förhållanden. I det här projektet samarbetar Chalmers med Autoliv, ett ledande företag inom bilsäkerhet, för att undersöka två alternativa tekniker, som båda arbetar i mycket höga frekvenser vilket ger fördelar när det gäller latens och kommunikation.Den första tekniken är bilradar, som arbetar vid 77 GHz och den andra tekniken är 5G, som ingår i nästa mobilkommunikationsstandard och är för närvarande övervägd för fordonskommunikation. Baserat på krav som fastställts av Autoliv kommer projektet att bedöma i vilken utsträckning och under vilka förutsättningar båda teknikerna är livskraftiga för säkerhetskritisk kommunikation. Projektet kommer också att överväga ett hybridsystem som kombinerar radar, 5G och ITS-G5 för att optimera kommunikation och avkänning, samtidigt som ömsesidig störning minimeras. Om antingen radar eller 5G visar sig ha potential kan detta projekt fungera som bidrag för vidare utveckling i större projekt, i samarbete med Autoliv, Ericsson och Volvo.

Samarbetande organisationer

  • Technische Universität Braunschweig (Akademisk, Germany)
Startdatum 2019-03-20
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-03-19

Sidansvarig Publicerad: sö 17 nov 2019.