Vehicle Dynamics Control Track Days 2016

Målsättningen med projektet är att förse masterstudenter and doktorander på Chalmers med möjligheten att utföra prov för att verifiera styr- och regler algoritmer för vagnsreglering på provbanan AstaZero.

Datorsimuleringar är en viktig del av all modern fordonsutveckling. Användning av ´virtuella´ fordonsprototyper är effektivt för att utveckla fordon snabbare till en lägre kostnad. I slutändan är det dock fortfarande nödvändigt att verifiera fordonsbeteende på provbana. Studenter som genomgår universitetsutbildning har sällan möjlighet att lära sig eller utföra provning. Det aktuella projektet introducerar datainsamling och analys, provkörning och allmänna arbetssätt på provbanan. Denna erfarenhet uppskattas av studenterna och är en viktig del av deras utbildning.

Startdatum 2016-05-23
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.