Varför tas inte klimatvetenskapen på allvar? Studier av klimatförnekelse

Projektet syftar till att undersöka de nätverk, idéer och intressen som konstruerar och populariserar klimatförnekelse med fokus på utvinningsindustrin, konservativa tankesmedjor, och politiska strömningar och väljare som främst förnekar klimatförändringar. Utifrån sociokulturella, ekonomiska och psykologiska aspekter ska studien öka förståelsen för klimatförnekelse. Energimyndigheten bedömer att projektet är intressant, välplanerat och att det har goda internationella nätverk samt att det ligger väl i linje med utlysningen samt bidrar till programmets mål.

Startdatum 2018-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 22 mar 2019.