Logo projekt Value2Sea

Value2Sea

Projektet Value2Sea vill stärka det miljövänliga transportarbetet genom att identifiera förbättringsmöjligheter i Öresund-Kattegatt-Skagerraks transportkedjor. Genom ny teknik och logistik- och transportkoncept, exempelvis dryports, ska projektet identifiera förbättringsmöjligheter, som gagnar miljö och minskar trängsel, på ett ekonomiskt hållbart sätt. Projektet kommer att göra analyser, beräkningar och simuleringsmodeller utifrån data från aktörer och externa källor, samt kunskapsinhämtning från andra projekt och forskningsresultat. Resultatet är tänkt att kunna användas som beslutsunderlag för aktörer och myndigheter, med syfte att kunna sätta igång konkreta åtgärder.

Samarbetande organisationer

 • Borg havn (Privat, Norway)
 • Hirtshals havn (Privat, Denmark)
 • Arctic Group (Privat, Sweden)
 • MARCOD (Privat, Denmark)
 • Moss havn (Privat, Norway)
 • Aalborg Universitet (Akademisk, Denmark)
 • Kristiansand havn (Privat, Norway)
 • Fjord Line (Privat, Norway)
 • Vendelbo spedition A/S (Privat, Denmark)
 • Arendal havn (Privat, Norway)
 • Universitetet i Søraust-Noreg (USN) (Akademisk, Norway)
 • Grenland havn (Privat, Norway)
 • Larvik havn (Privat, Norway)
 • Jula AB (Privat, Sweden)
 • Asko Appliances AB (Privat, Sweden)
 • SSPA Sweden AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-08-31

Sidansvarig Publicerad: to 22 sep 2022.