Vad fungerar och vem betalar? En datadriven studie om ekonomiska subventioner som förändrar energisystemet.

Projektets mål är att studera effektiviteten och fördelningseffekterna av olika typer av ekonomiska subventioner inom energisektorn. Syftet med projektet är att tillhandahålla en datadriven, bred överblick - eftersom tidigare studier är antingen lands- eller sektorsspecifika eller saknar fokus på fördelningseffekter.
Projektet kommer inledas med datainsamling av existerande ekonomiska subventioner, inom el-, transport- och industrisektorerna i relevanta EU-länder. Därefter kommer två kvantitativa metoder att användas för att utvärdera subventionernas effektivitet samt hur kostnaden för att finansiera dem och fördelarna med dem, fördelas. Resultat från analysen kommer att användas för att välja fallstudier som fokuserar på specifika länder, sektorer eller styrmedel och som syftar till att att ge mer detaljerade förklaringar av relevanta resultat. Resultaten kommer att användas för att utvärdera hur framtida ekonomiska subventioner inom energisektorn kan utformas, finansieras och så småningom fasas ut, för att vara effektiva i att minska utsläppen samtidigt som de är ekonomiskt rättvisa och accepterade i samhället. Detta kan baseras på att subventioner som har fungerat bra tidigare lyfts fram, men kan också innebära att förslag på nya utformningar av subventioner läggs fram, baserat på resultat från projektet.

Samarbetande organisationer

  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2021-01-01
Slutdatum 2024-06-30

Sidansvarig Publicerad: lö 16 okt 2021.