Värmesäkerhetshantering för fordonets batterisystem

Syfte och mål
Energin i fordonsbatterier utgör en enorm fara då de kan självantända med fatala konsekvenser. Med den kraftiga ökningen av antalet elfordon kan vi, utan vidare åtgärder, förvänta oss en oerhörd ökning i antalet sådana här olyckor. I det här projektet ska den absolut mest kostnadseffektiva lösningen på problemet tas fram; att helt undvika tändningen genom att använda algoritmer som kontinuerligt övervakar batteriernas beteende och sedan agerar proaktivt baserat på uppskattad risk.

Förväntade effekter och resultat
Projektet är ett samarbete mellan Volvo Cars och Chalmers i Sverige och Geely och Beijing Institute of Technology (BIT) i Kina. Projektet förväntas ge ett varaktigt samarbete med BIT, vilket är gynnsamt då BIT bl a ansvarar över den databas i vilken data från i princip varje cell i varje elfordon i Kina registreras. De utvecklade metoderna för att detektera fara för självantändning förväntas inte bara spara liv utan också oerhörda resurser då alternativa metoder kräver omfattande hårdvara.

Upplägg och genomförande
Olyckor med termisk rusning i batterier är tack och lov ovanligt och när en olycka väl sker går i regel insamlad data förlorad. Tillgången på relevant data är därför kritiskt. Planen är att komma runt detta på två sätt. Det första är att med mycket hög detaljrikedom matematiskt modellera de fysiska orsakerna till självantändning för att kunna simulera fram data. Den andra är att utnyttja utvalda data från den kinesiska databasen för att både utvärdera och utveckla diagnosmetoderna.

Samarbetande organisationer

  • Beijing Institute of Technology (Akademisk, China)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Geely Automobile (Privat, Hong Kong)
Startdatum 2020-09-01
Slutdatum 2023-08-31

Sidansvarig Publicerad: må 29 mar 2021.