Värmelast i gasturbinens heta delar vid sameldning med vätgas

Projektet syftar till utveckling av vätgasdrivna gasturbiner för att nå högre vätgasinblandning med lägre koldioxidutsläpp och bibehållet eller minskat kväveoxidutsläpp. Detta ska uppnås genom att en additivt tillverkad generisk komponent utvecklas för prov i en trycksatt förbränningsrigg för tillämpning av nya beröringsfria temperaturmätmetoder, grundläggande förståelse för nya porösa kylkoncept samt möjligheten att bygga in seriell bränslematning i kylda komponenter. Numerisk modellering används för fördjupad förståelse av experimentella iakttagelser.

Samarbetande organisationer

  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
  • Siemens industrial turbomachinery (Privat, Sweden)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2017-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-06-01

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.