Värdehöjande beredning av krabbtaska - en idag underutnyttjad resurs

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2018-11-28
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-06-30

Sidansvarig Publicerad: lö 23 nov 2019.