Värdefördelning för L-funktioner och zetafunktioner

Etableringsbidrag.

Startdatum 2017-01-01
Slutdatum 2020-12-31

Publicerad: to 31 maj 2018.