Group photo of the project partners at the time for project kickoff 2019

Välbefinnande för personalen och produktivitet i hållbara kontorsbyggnader: En tvärvetenskaplig studie om nyckelfaktorerna för inomhusmiljö kvalitet

Människan tillbringar mer än 80 procent av sitt liv inomhus och vi har därför alltid strävat efter att bygga beboeliga inomhusmiljöer – något som är helt avgörande för att skapa ett bra liv. Under de senaste decennierna har forskningen i allt högre grad visat att inomhusmiljökvaliteten har stor inverkan på användarens välbefinnande och produktivitet i kontorsbyggnader. Syftet med detta forskningsprogram är att utveckla avancerad inomhusmiljökvalitet i hållbara kontorsbyggnader för att främja användarens komfort, hälsa och produktivitet genom att identifiera nyckelfaktorer och visa på orsakssamband från evidensbaserade undersökningar. Ett nationellt dataset kommer att sammanställas från kontorsbyggnader i Sverige genom fysiska mätningar och en subjektiv enkät. Ett antal statistiska metoder kommer att tillämpas för att uppnå en tillförlitlig dataanalys. En landsövergripande analys kommer att utföras med hjälp av dataset från Schweiz med 27 kontorsbyggnader och 2 000 svar för att verifiera resultaten och ytterligare undersöka tillämpningen av slutsatserna i ett större sammanhang. Slutsatserna kommer att bidra till att överbrygga forskningsklyftan för inomhusmiljökvalitetens nyckelfaktorer och orsakssamband ur ett multidisciplinärt perspektiv. Slutligen kommer forskningsprojektet att främja de nationella användarnas välbefinnande och hälsa i arbetsmiljön och positivt bidra till FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG)

 

Samarbetande organisationer

  • Chalmersfastigheter (Privat, Sweden)
  • Skanska Fastigheter Göteborg AB (Privat, Sweden)
  • Akademiska Hus (Offentlig, Sweden)
  • Boverket (Offentlig, Sweden)
  • Bengt Dahlgren AB (Privat, Sweden)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2019-01-04
Slutdatum 2023-03-31

Finansieras av

  • Formas (Offentlig, Sweden)
​Lund University  (Thorbjörn Laike, professor)   
Lund University was founded in 1666 and, ever since, has been a centre of culture and learning. It is repeatedly ranked among the world’s top 100 universities. Environmental Psychology is a research group at the department of Architecture and Built Environment, founded 1980. We study the relationship between the individual and the environment, mainly the physical environment.    Since we have studied the impact of work environments in many different aspects, amongst others the impact of light and colour in the environment, it is extremely interesting to relate the individual experience. Within this project we get a unique opportunity to combine the different measures in order to create healthier and better work environments.   

Bengt Dahlgren (Max Tillberg, specialist inneklimat)    
Bengt Dahlgren is a privately-owned consultancy firm focusing on the built environment. The company was founded in 1952 and has since grown to become one of Sweden's leading independent consultants with nearly 600 employees. Bengt Dahlgren has been awarded the best employer in Sweden several times.     There is probably nothing more important than the health and wellbeing for us and of our loved ones. Buildings can have a big impact on health, productivity and wellbeing for the people using them. This relationship is still not fully understood and this is the reason Bengt Dahlgren support the SOIEQ project.   

Skanska AB  (Thomas Berntsson, projectchef; Jonas Gräslund, technical director)   
Skanska Property Gothenburg AB is a commercial development company inside Skanska. Our business is to lease out and sell fully leased office buildings. We are clients to the construction company Skanska from who we order office new buildings according to our functional requirements. As indoor climate in all its aspects is linked to productivity we and our clients and tenants see this as a main subject to preserve and to develop knowledge about. We find this research project in line with our own priorities.   

Boverket (Hans-Olof Karlsson Hjorth, uppdragsägare)   
Boverket is the National Board of Housing, Building and Planning dealing with all issues concerning the planning and building act. I work specially with sustainable construction and the reason why we are interested in participating in this research group is to follow the frontline when it comes to premises dealing with indoor environment and environmental issues.   

Akademiskahus (Per Löveryd, energiingenjör; Peter Karlsson, innovationsledare)   
Akademiskahus is involved in the projekt because we are a large property owner with many tenants.  An important part of being a good landlord is a good indoor climate. This projekt we can give and learn more about indoor climate and also be a good landlord in the tenant’s projects.   

Chalmersfastigheter  (Åsa Östlund, strategisk fastighetsutvecklare; Bengt Bergsten, energistrateg)    Chalmersfastigheter is Chalmers own property owner - formed in 1999 and owned by Stiftelsen (Foundation) Chalmers Tekniska högskola. Our vision is “World class, sustainable and inspiring campus”. Chalmersfastigheter develops and manages premises and campuses that supports Chalmers and Chalmers partners. One of our main challenges is to obtain an excellent indoor climate. Together with Akademiska Hus we constantly aim to improve the satisfaction of our tenants. This is the reason why we are glad to be a part of the SOIEQ project.

Sidansvarig Publicerad: to 17 jun 2021.