VIVA - the Virtual Vehicle Assembler

Det övergripande målet är att utveckla ett simuleringsverktyg som: -automatiskt kan förutsäga mänskligt beteende med tanke på dynamiska effekter och analysera mänskligt arbete i manuella arbetsstationer ur ergonomisk synvinkel. -automatiskt kan optimera arbetsstationer där människor stöds med exoskelett eller cobots. -behandlar mänsklig mångfald när det gäller utseende, form, kläder och säkerhetsutrustning som används under arbetet. -enkelt kan förstås, användas och manipuleras samt anpassas till den senaste utvecklingen inom VR och digitala tvillinglösningar.

I slutet av projektet kommer demonstratorn att ha: -funktionalitet för avancerad modellering av olika antropometrier och beteenden/personligheter -funktion för att simulera krafter i muskler som möjliggör muskel-skelettutvärderingar. -funktionalitet för bedömning av human-robot samarbete ur ergonomi- och produktivitetssynpunkt. -funktion för automatisk optimering av arbetsstationer där arbetstagare stöds av antingen cobotar eller exoskelett eller båda. -fullt VR-stöd och ett effektivt sätt att interagera.

Projektet är indelat i ett antal arbetspaket som leder projektet mot slutmålen. Från varje arbetspaket kommer ny kunskap och dellösningar att utvecklas och implementeras i en demonstrator. Under hela projektet testas och utvärderas demonstratorn av industriella och akademiska partners. Exempel från företag kommer att användas för att verifiera resultaten. Ett slutligt demonstrationsverktyg, som kombinerar kunskapen och lösningarna från projektet, kommer att utvecklas och möjliggöra enklare ytterligare anpassning och implementering i företag.

Samarbetande organisationer

  • Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Högskolan i Skövde (Akademisk, Sweden)
  • Högskolan i Skövde (Utgivare, Sweden)
Startdatum 2019-05-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-04-30

Sidansvarig Publicerad: lö 11 jul 2020.