VISP - Värde och flexibilitetsInverkansanalyS för hållbarProduktion

Syftet med VISP är att utveckla ett modelleringsbaserat beslutsstöd för att värdera inverkan av införandete av nya teknologier utan att begränsa producerbarehet. I dagsläget saknas modellerings och simuleringsstöd för systemarkitekter och plattformsutvecklingsteam för denna typer av avvägningar. För stor insats läggs då på att hantera effekter av sena ändringar och tillägg i produktion.
VISP metodiken implementerad i ett verktyg utformas för att stödja flexibel och modulära produkt och produktionsarkitekturer. Metodiken länkar kundförväntningar till egenskaper och begränsningar i produkt och produktionsplattform. Effekten av detta verktyg är att öka precisionen i beslut som rör introduktion av nya teknologier. Väl implementrad minskar risk för intruktion av nya teknologier och färre sena ändringar.
Volvo Car och Volvo AB representerar systemägare och bidrar med relevanta case som används till kravställning och kontinuerlig validering av metodiken, som förväntas nå TRL 5 under projektet. Chalmers bygger vidare på omfattande forskning inom plattformsbaserad utveckling kompletterad med metoder för värdedriven utveckling. Ett publikt web-baserat verktyg baserat på VISP utgör en viktig del för att sprida resultat till övrig fordonsindustri, och används vid seminarier och i studentprojekt. Vetenskapligt publiceras resultaten i erkända och vetenskapligt granskade konferenser och tidskrifter.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2018-10-01
Slutdatum 2023-09-30

Sidansvarig Publicerad: må 24 okt 2022.