VCloud II, Styrsystem och Reglering hos Autonomt Styrda Fordon med fokus på energiförbrukning

Syfte och mål
VCloud II syftar i att ta vid och djupare forska kring styrningen av energihantering i fordonet i dess delsystem samt en mer applikationsinriktad anpassning mot Autonomt styrda bilar. Målen är Ta fram regleralgoritmer som sänker förbrukning och emissioner under Autonom körning i verklig drift Implementera Mjukvarukomponenter unika för VCloud II i DriveMe fordonsflotta för utvärdering Ta fram reglerstrategier som kan hantera framtida nollemissionszoner och hybriders energihantering för att kunna uppfylla ren eldrift vid speciella geografiska intressepunkter.

Förväntade effekter och resultat
Licentiat och Doktorsavhandling samt en utexaminerad industridoktorand Ökad kompetens inom virtuell utveckling i enlighet med Volvos mål att minska provobjekt för robust mjukvaruutveckling Mjukvarukomponenter som kommer användas i en demonstrationsflotta Ökad kompetens inom Autonoma Fordon och möjligheter till förbrukningsbesparingar Forskning som ligger i framkant rörande energihantering och effektivisering av transportsystem Ta fram fungerande prototyper som skall användas i Chalmers hybridtestcell, som också kan fungera som föremål för annan forskning

Planerat upplägg och genomförande
Projektet kommer projektledas av Volvo Personvagnar AB i samråd med Chalmers för att möta leveranserna. Industridoktoranden kommer jobba i projektet och säkerställa att denna möter leveranser för projektet och sin doktorandexamen. Projektmöten kommer hållas löpande för att avstämma tidplan och leveranser gentemot projektet. Industridoktoranden kommer också leverera de lägesrapporter till Vinnova som skall levereras. Industridoktoranden kommer jobba nära gentemot den av DriveMe:s utsedda projektledare i syfte att integrera Energihanteringsfunktioner i provflottan.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-03-09
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.