Utvinning av högvärdiga komponenter ur svenska naturresurser

I den svenska naturen produceras årligen stora mängder resurser som inte tas tillvara på ett effektivt sätt. Många växter i den svenska floran innehåller olika högvärdiga komponenter, t.ex. aromämnen och bioaktiva ämnen med dokumenterade hälsoeffekter. Målsättningen med detta arbete är att utveckla en innovativ och hållbar process för utvinning av substanser som sedan kan användas t.ex. i livsmedel, hälsokost, kosmetika och hygienprodukter.


Utveckling av innovativa förädlingstekniker möjliggör produktion av naturliga och högvärdiga ingredienser för användning i många produkter. Konsumenter vill undvika syntetiska tillsatser och efterfrågan på naturliga ingredienser är stor. Projektet bidrar till etablering av en industri för förädling av unika svenska råvaror samt ett bättre tillvaratagande av naturresurser. Projektets målgrupper finns längs hela värdekedjan inom flera olika branscher.

Samarbetande organisationer

  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2016-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-08-31

Sidansvarig Publicerad: fr 07 sep 2018.