enzyme

Utveckling av värmetåliga enzymblandningar

Målet med detta projekt är en starkt förbättrad enzymatisk hydrolys av växtbiomassa (lignocellulosa). Enzymatisk hydrolys ses som ett mer hållbart hydrolysalternativ än termokemiska processer, men är fortfarande dyrt och behöver förbättras. Hydrolysen kommer här att snabbas upp genom att producera värmetoleranta enzymer med sammanlänkade katalytiska domäner. Det stora flertalet enzymer har endast en katalytisk domän, men hos vissa organismer är ”multikatalytiska” enzymer vanliga, och dessa kan uppvisa starka synergieffekter då kompletterande enzymaktiviteter kopplas samman. De bakterier vi hämtar enzymerna från lever i heta källor (>70°), vilket innebär ytterst stabila enzymer och möjlighet att utföra hydrolys vid högre temperaturintervall än vanligt. De höga temperaturerna ger både en snabbare hydrolys och minskad risk för mikrobiell kontamination.

Startdatum 2017-05-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-07-31

Sidansvarig Publicerad: fr 20 jul 2018.