Utveckling av välsmakande sportnutritionsprodukt baserad på lyserade Svenska blåmusslor

Syfte och mål:
Syftet är att utveckla världens första sportnutritionsprodukt baserat på Svenska lyserade blåmusslor, med målet att skapa grunden till en produktplattform för att möta marknadens efterfrågan på hållbart, klimatsmart och närproducerat kosttillskott.

Förväntade effekter och resultat:
En karaktärisering av lyserade blåmusslors smak- och luktämnen skall ligga till grund för utveckling av en välsmakande sportnutritionsprodukt. Resultatet av projektet förväntas vara en ätbar prototyp till kommande kommersiellt gångbar produkt.

Samarbetande organisationer

  • Eicorn AB (Privat, Sweden)
  • Superfruit Scandinavia AB (Privat, Sweden)
  • Musselfeed AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-05-02
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-11-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.