Utveckling av svetsbarhetsmetodik och förståelse för varmsprickor i pann- och gasturbinmaterial

Projektet syftar till att bidra till ökad förståelse för uppkomst av varmsprickor under svetsning och utveckling av metodik för att kvantifiera dessa. Projektet bidrar även till att generera svetsbarhetsdata för material samt ge rekommendationer till hur man kan förbättra svetsbarheten för de aktuella materialen. Detta ger möjligheter till förbättrad tillverkning och kan indirekt bidra till ökad verkningsgrad i gaturbiner samt indirekt även ökad tillgänglighet i gas- och ångturbiner som använder förnybara bränslen.

Samarbetande organisationer

  • Högskolan Väst (Akademisk, Sweden)
  • Högskolan Väst (Utgivare, Sweden)
  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.