Utveckling av projektmetodik för stomljud i väg- och järnvägsprojekt

Projektet syftar till att inom ramen för en doktorandtjänst skapa en projekteringsmetodik för stomljud som motsvarar den som finns för buller, så att Trafikverket kan göra projekteringsupphandlingar för stomljud på liknande sätt som för buller, och därmed ökar möjligheten att erhålla mer enhetliga och korrekta resultat. För att en metodik skall kunna utformas måste även en beräkningsmodell utvecklas, varför projektet även innefattar detta. Detta innebär inte att modellen därefter är statisk utan den kan och bör vid behov uppdateras i takt med nya erfarenheter, kunskaper och lösningar även efter att detta projekt har avslutats. Projektet kommer även att erbjuda en plattform för ny stomljudsrelaterad forskning.

Startdatum 2020-01-01
Slutdatum 2022-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 31 okt 2020.