Utveckling av material för gröna lösningsmedel - Bearbetbara polymersolceller

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2021-01-01
Slutdatum 2023-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 02 nov 2022.